Loading...

OFERTA

 • odprawy celne eksportowe
 • odprawy eksportowe do Wielkiej Brytanii i pomoc w formalnościach importowych na
  miejscu
 • dopuszczenie do obrotu ( import )
 • dopuszczenie do obrotu z zastosowaniem art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług
 • zgłoszenia celne przesyłek pocztowych w imporcie
 • mienie przesiedlenia
 • wystawianie i legalizacja świadectw przewozowych EUR.1
 • przygotowanie listów przewozowych CMR
 • wnioski o nadanie numeru EORI
 • wnioski o uzyskanie statusu upoważnionego eksportera – REX
 • reprezentacja Firmy przed organami celnymi (składanie wniosków, odwołań)
 • doradztwo w zakresie obsługi celnej